A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Побузька селищна рада
Кіровоградська область, Голованівський район

Оголошується конкурс на заміщення  вакантної посади юридичної особи –  Відділу освіти культури, молоді та спорту

Дата: 09.02.2021 14:43
Кількість переглядів: 307


Оголошується конкурс на заміщення 

вакантної посади юридичної особи – 

Відділу освіти культури, молоді та спорту

Побузької селищної ради

Розпорядження  

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (зі змінами):

1. Оголосити повторно  конкурс на заміщення вакантної посади:

- головного спеціаліста Відділу освіти,  культури, молоді та спорту   з питань культури, молоді та спорту Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області (1 штатна одиниця);

2. Затвердити склад  конкурсної комісії на заміщення вакантної посади Відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради Голованівського  району Кіровоградської області в кількості 7 осіб (Додаток 1).

3. Затвердити вимоги до кандидатів на зайняття вакантної посади Відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області ( додаток 2) .

4. Затвердити перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади Відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради (додаток 3).

5 Інспектору організаційного та інформаційного забезпенення ради  оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на веб-сайті Побузької селищної ради з 09.02.2021 року.

6. Строк прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.

7. Дата та час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста Відділу освіти,  культури, молоді та спорту   з питань культури, молоді та спорту Побузької селищної ради: 11 березня 2021 рок у о 10.00 год. 

8. Конкурсній комісії селищної ради в установлений законодавством термін провести конкурс на заміщення вакантної посади, за результатами якого подати відповідні пропозиції.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Склад конкурсної комісії на заміщення вакантної посади Відділу освіти,  культури, молоді та спорту   Побузької селищної ради Голованівського  району Кіровоградської області

 

Голова комісії:

- Рибакевич Людмила Борисівна – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

 

Секретар комісії:

 • Стратієнко Тетяна Василівна  - спеціаліст І категорії з кадрової роботи;

 

Члени комісії:

-  Петрук Оксана Анатоліївна – перший заступник селищного голови;

- Слободянюк Сергій Павлович – заступник селищного голови з питнаь виконавчої діяльності ради;

-Буряк Алла Леонідівна – секретар селищної ради;

- Корчинська Алла Василівна – керуюча справами (секретар) виконкому;

- Левіцька Людмила Іванівна – головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту з питань освіти; 

Вимоги до кандидата  на зайняття  вакантної посади Відділу освіти,  культури, молоді та спорту  з питань культури, молоді та спорту Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області


Головний спеціаліст Відділу освіти, культури, молоді та спорту з питань культури, молоді та спорту: Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років;  знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння державною мовою; упевнений користувач ПК.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 заява про участь у конкурсі, в якій особа вказує, що вона ознайомлена зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

заповнена особова картка встановленого зразка П2-ДС;

 дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

резюме довільної форми;

копія (копії) документа (документів) про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, наукового ступеня;

 копія документа, який посвідчує особу;

копія трудової книжки;

 копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 заява, в якій особа повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України  «Про очищення влади», надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» або копія довідки про раніше проведену перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади»;

 декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції».

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» 

та специфіки функціональних обов’язків  на заміщення вакантної посади

Відділу освіти, культури, молоді та спорту  Побузької селищної ради Голованівського  району Кіровоградської області

 

І. Питання  на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України .

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

 

ІІ. Питання  на перевірку знання

Закону України «Про службу в органах місцевого  самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.

 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

 4. Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

 5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

 8. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

 9.  Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування.

 10.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

 11.  Підстави для припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 12.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 13.  Поширення Закону України «Про державну службу» на органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

 14.  Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

 15. Посади в органах місцевого самоврядування, класифікація посад  в органах місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

          1. Поняття місцевого самоврядування.

2. Основні принципи місцевого самоврядування.

3. Система місцевого самоврядування.

4. Територіальні громади.

5. Загальні збори громадян .

6. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування .

7. Виконавчі органи рад.

8. Сільський, селищний, міський голова.

9. Органи самоорганізації населення.

10.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

11. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад.

12. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.

14. Повноваження сільського, селищного, міського голови .

15. Повноваження сільських , селищних рад.

 

ІV. Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: «пряме підпорядкування», «близькі особи», «корупційне правопорушення», «корупція», «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів».

 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

 4. Обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

 7. Вимоги до поведінки осіб.

 8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 9. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

 10. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

 11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 13. Антикорупційна експертиза.

 14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

 15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.


 

V. Перелік питань з урахуванням специфіки вакантних посад відділу освіти, культури, молоді та спорту

 

1.  Яка основна мета освіти відповідно закону України  «Про освіту»?

2.  Якими основними документами регламентується законодавство України про освіту?

3.  Основні завдання молодіжної політики в Україні.

4. Заборона знесення, зміни, заміни пам'яток та порядок їх переміщення (перенесення).

5.  Умови доступу до освіти в Україні.

 6.  Хто визначає та реалізує державну політику у сфері  освіти?

7.  Основна мета культури  відповідно  закону України.

8. Державна служба молоді та спорту України. Хто спрямовує та координує діяльність, мета створення?

9.  Сприяння  органів  виконавчої  влади,  органів місцевого  самоврядування  діяльності  щодо  охорони   культурної спадщини.

10. Форми здобуття освіти?

11. Хто несе відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти?

12.  Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ.

13. Назвати рівні повної загальної середньої освіти.

14.  Хто має право на утворення закладів культури?

15. Фінансування позашкільної освіти.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень