Оголошується конкурс на заміщення вакантних  посад  фахівців (психолог, реабілітолог, дефектолог) комунального  закладу  Інклюзивно  - ресурсного центру  Побузької селищної ради

Дата: 02.03.2021 09:22
Кількість переглядів: 712

Оголошується конкурс на заміщення вакантних  посад  фахівців (психолог, реабілітолог, дефектологкомунального  закладу  Інклюзивно  - ресурсного центру  Побузької селищної ради

     Відділ  освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради оголошує конкурс на   посади фахівців комунального закладу Інклюзивно – ресурсного центру   Побузької селищної ради  

УМОВИ 
 проведення конкурсу на заміщення  вакантних посад фахівців комунального закладу Інклюзивно – ресурсного центру  Побузької селищної ради    

Загальні умови

Найменування посади

Фахівці Інклюзивно – ресурсного  центру: психолог, реабілітолог, дефектолог.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Інклюзивно – ресурсний центр , Побузької селищної ради , юридична адреса: 26555, Кіровоградська обл., Голованівський район,  смт Побузьке , вул. Шкільна ,8

Умови оплати праці

Посадовий оклад, відповідно до норм чинного законодавства України

Інформація про призначення на посаду

Призначення здійснюється за результатами конкурсу .

Кваліфікаційні та професійні вимоги

Громадянство України

Громадянин України

Освіта

вища;

ступінь – не нижче магістра (спеціаліста)

Досвід роботи

стаж педагогічної роботи – не менше трьох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до знання законодавства України

 

Конвенції ООН про права дитини;

 Знань законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

Основ спеціальної педагогіки;

Основ управління і діяльністю інклюзивно  - ресурсного  центру.

Інші вимоги

організаторські здібності;

фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Інформація

щодо переліку, місця та строків подання документів, необхідних для участі в конкурсі

Строк подачі  документів

 

  02.03.2021 року з 8.00 годин

 Конкурс становить до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення  про проведення конкурсу.

Дата початку та закінчення прийому документів

Кінцевий термін прийому документів здійснюється  за 5 робочих днів до початку проведення конкурсу  до 17.03.2019 року до 17 год -00хв.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» за зразком;

   заповнена особова картка встановленого зразка П2- ДС;

   дві фотокартки розміром 3 X  4;

 

– автобіографія та/або резюме із фотокарткою (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– медичні довідки за формами № 122-2о та № 140о;

– заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (у разі наявності).

 • довідку про володіння державною мовою

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Не може обіймати посаду фахівця  закладу освіти особа, яка :

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановленому Законом України «Про очищення влади».

Місце подання документів

смт Побузьке, вул. Незалежності 3 (ЦДЮТ) ; Відділ  освіти, культури , молоді та спорту Побузької селищної ради,  кабінет Відділу освіти, культури , молоді та спорту

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі

Котовська Любов Миколаївна – фахівець відділу кадрів; 0985926363, Відділу освіти , молоді та спорту Побузької селищної ради, тел. . (05252) 5-12-74, e-mail: vokms_pobuzke@ukr.net

 

 

Інформація

щодо місця, етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

Відділ  освіти, культури , молоді та спорту Побузької селищної ради; Кіровоградська область, Голованівський район, смт Побузьке, вул. Незалежності 3 (ЦДЮТ)

Етапи та строки проведення конкурсу

 

 

1. Перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск претендентів до участі у конкурсному відборі(упродовж до п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів).

 

Дата початку конкурсного відбору, його етапи та тривалість 

3. Проведення конкурсного відбору відбудеться в два етапи  22.03. 2021 року, початок 10.00:

І етап – кваліфікаційний іспит на знання професійних компетентностей, завдання, затверджені начальником відділу освіти, які відкриваються у присутності членів конкурсної комісії та пропонуються кандидатові ( 40 хв.)

ІІ етап – співбесіда на знання професійних компетентностей (тривалістю не довше 20 хвилин);

4. Визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся.

5. Оприлюднення результатів конкурсу (упродовж двох робочих днів з дня закінчення конкурсу).

Інформація щодо переліку питань та форми тестування, зразка ситуаційного завдання та критеріїв їх оцінювання

Перелік питань  на знання  законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

Основ спеціальної педагогіки;

Основ управління і діяльністю інклюзивно  - ресурсного  центру розміщуються на офіційному веб-сайті Побузької селищної ради.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку  знань законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки, основ управління і діяльністю інклюзивно  - ресурсного  центру.

 

1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПЕРЕВІРКУ   ЗНАНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ  ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 1. Основні законодавчі документи України в галузі інклюзивної та спеціальної освіти.

 2. Конституційне право на освіту.

 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

 4. Визначення термінів: інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, індивідуальна програма розвитку, корекційно-розвиткові послуги (допомога), особа з особливими освітніми потребами, універсальний дизайн у сфері освіти.

 5. Право громадян на освіту.

 6. Прийняття рішення про відкриття інклюзивних класів/груп у закладі освіти.

 7. Створення умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти.

 8. Порядок зарахування дітей з особливими освітніми потребами у заклад освіти.

 9. Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

 10. Які умови повинні бути створені для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладі освіти?

 11. Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.

 12. Здійснення психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами.

 13. Відповідно до яких документів здійснюється освітній процес у класах/групах з інклюзивним навчанням.

 14. Склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.

 15. Завдання та принципи діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ ОСНОВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

 2. Пояснити термін «діти з особливими освітніми потребами» (вказати, які діти належать до вказаної категорії і в чому полягають їхні особливі освітні потреби).

 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

 4. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

 5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

 6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушенням слуху (глухих та зі зниженим слухом).

 7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушенням зору (сліпих та зі зниженим зором).

 8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушенням мовлення (в т. ч. з дислексією).

 9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутичного спектра.

 10. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

 11. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 12. Індивідуальне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації корекційно-педагогічного процесу.

 13. Проблеми соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку.

 14. Просвітницько-педагогічна робота з батьками дітей, які мають порушення психофізичного розвитку

 15. Назвіть документацію, яку необхідно подати батькам дитини з ООП, для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ І ДІЯЛЬНІСТЮ НКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

 1. Система управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру: основні завдання МОН.

 2. Система управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру: основні завдання засновника.

 3. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

 4. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.

 5. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

 6. Матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсного центру.

 7. Фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

 8. Кадрове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру.

 9. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.

 10. Спрямованість психолого-педагогічної допомоги інклюзивно-ресурсного центру.

 11. Порядок узагальнення результатів комплексної оцінки.

 12. Вимоги до фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

 13. Якими нормативно-правовими документами регламентується робота інклюзивно-ресурсного центру.

 14. Методи управління закладом.

 15. Функції управління закладом.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь