ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дата: 06.12.2021 17:14
Кількість переглядів: 1500

Про намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету смт. Побузьке, Голованівського району.

У зв’язку з критичною ситуацією, що склалась на ринку енергетичних ресурсів та для можливості подальшого ведення господарської діяльності з постачання теплової енергії, приватне підприємство «АВКУБІ» доводить до відома споживачів про намір зміни тарифів на виробництво теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету.

ПП «АВКУБІ», як виробник теплової енергії у Кіровоградській області, здійснило розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії.

Тарифи на теплову енергію для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету становлять: 2835,02 грн/Гкал з ПДВ (2362,52 грн/Гкал без ПДВ).

З пропозиціями та зауваженнями звертатись до 14 грудня 2021р. за електронною адресою avkubigay@ukr.net або за тел.0675550297.

 

                                                 Адміністрація  ПП «АВКУБІ»                                               

Пояснювальна записка

щодо техніко-економічного обґрунтування планових витрат, пов’язаних з виробництвом теплової енергії

та наданням послуг з постачання теплової енергії

Приватного підприємства «АВКУБІ»

 

Приватне підприємство  «АВКУБІ» (далі – підприємство) створене з метою здійснення підприємницької діяльності, одержання прибутку і досягнення соціального ефекту.

Місцезнаходження підприємства: Україна, 26500, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40

Керівник – Думанський Володимир Євстафійович.

Ідентифікаційний код: 35240920.

Основний вид економічної діяльності: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

ПП «АВКУБІ» діє на підставі ліцензії на виробництво теплової енергії (серія АЕ №194682 ), виданої НКРЕКП, здійснює діяльність з виробництва, теплової енергії у Кіровоградській області.

Товариство знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником ПДВ.

Підприємство експлуатує котли на твердому паливі а саме на гранулі із лушпиння соняшника.

На даний час підприємством експлуатується 28 котелень  у 8 територіальних громадах Кіровоградської області.

Діючі тарифи на теплову енергію були встановлені органами місцевого самоврядування відповідно до абз. 4, 5 ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» (далі – Закон).

Проте, згідно абз. 1 ст. 20 Закону – тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Також, цим законом передбачено,  що встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.

Відповідно, розрахунки планованих тарифів здійснено згідно вимог «Порядку

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», затвердженого  постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок).

Розрахунки витрат на виробництво теплової енергії здійснені в цілому по підприємству, загальновиробничі та адміністративні витрати віднесені на собівартість теплової енергії кожної територіальної громади  прямо пропорційно обсягу виробництва теплової енергії. Відсотки розподілу наведені у Розрахунковому річному плані виробництва теплової енергії.

Формування тарифів здійснено з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо згідно п. 6 Порядку. Також згідно вимог вищезазначеної норми, формування тарифів здійснено окремо для кожної територіальної громади, витрати сформовані за кожним видом ліцензованої діяльності у межах відповідної територіальної громади.

Здійснити порівняльний аналіз діючих тарифів, та фактичної собівартості теплової енергії та її виробництва з плановими на даний час є неможливим й недоцільним, у зв’язку з відсуніть структури витрат діючих тарифів (встановлені  на рівні «середньозважених тарифів») на виробництво теплової енергії, та у зв’язку з особливістю методу формування тарифів для кожної територіальної громади окремо.

До витрат на виробництво теплової енергію включені прямі витрати, що безпосередньо відносяться на собівартість теплової енергії котелень які знаходяться на території окремої територіальної громади, загальновиробничі та адміністративні витрати.

Формування тарифів було здійснено відповідно до вимог «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», затвердженого  постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок), відповідно до річних планів виробництва теплової енергії, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у плановому періоді, визначених на підставі діючих цін виробників промислової продукції та послуг та за фактом витрат 2020 (базового) року.

Формування тарифів на теплову енергію здійснено за діючими нормами і нормативами економічно обґрунтованих значень усіх показників господарської діяльності, які враховані у тарифі, за вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі П(С) БО) 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412.

Групування витрати здійснено з урахуванням вимог «Порядку окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 № 584. При цьому усі елементи економічно обґрунтованих витрат собівартості правильно  розподілені за відповідними статтями витрат (прямі витрати виробничої собівартості, загальновиробничі витрати виробничої собівартості, загальногосподарські адміністративні витрати, інші операційні витрати, фінансові витрати) за вимогами П (С) БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318.

В тарифах на теплову енергію за вимогами ЗУ «Про природні монополії» враховані тільки ті витрати повної собівартості, які за «Податковим Кодексом України (далі – ПКУ) враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства.

Річний план виробництва теплової енергії та надання послуг з постачання теплової енергії складений у розрізі територіальних громад, з урахуванням фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії, укладених із споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів згідно вимог п. 16 Порядку. Прогнозовані обсяги виробництва і споживання теплової енергії розроблені нормативним методом, на підставі техніко-економічного розрахунку максимальних приєднаних навантажень і встановленої потужності котелень, відповідно до КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні», затвердженого Держжитлокомунгоспом від 14.12.1993р. та "Будівельної кліматології" ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Чинність КТМ підтверджено листом Мінрегіону від 26.05.2015р. №12/2-9-1336.

Штатний розклад з окладами було розроблено підприємством виходячи з мінімальної заробітної плати 6500 грн., встановленої ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік», з урахуванням Класифікатору професій України (ДК 003:2010) та з урахуванням вимог «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених Наказом №71 від 14.02.2007р. Міністерства палива та енергетики України.

1.1 Стаття „Прямі матеріальні витрати”

До витрат по статті включені витрати на паливо, транспортування палива, електроенергію.

Плановий обсяг споживання палива та електроенергії розраховано нормативним методом, питомі норми розраховані підприємством самостійно та затверджені наказом директора, відповідно до положень «Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії», затвердженого Наказом МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 02.02.2009 № 12, Міжгалузевих норм споживання електричної  та  теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджених Наказом Держкомітету України з енергозбереження № 91 від 25.10.1999,  КТМ 204 Україна 244-94, вимог п. 17 Порядку.

Відповідно до п. 21 Порядку витрати на паливо заплановані виходячи з норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси.

Витрати на паливо розраховані, виходячи з планового обсягу гранули та витрат на її транспортування. Витрати підтвердженні Договором на поставку гранули від 06.10.2021  № 036P21 та  Договором на надання послуг з перевезення вантажів        № 002Л21 від 04.01.2021 з ТОВ «Відродження».

Витрати на електроенергію розраховані, виходячи з планової потреби активної  електроенергії та середньої ціни електричної енергії по кожній територіальній громаді, що склалася у ліцензіата за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період. Середня ціна електричної енергії визначена як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи із фактичної ціни електричної енергії, що діяла у кожному з шести календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період.

Нормативні витрати технологічної електроенергії визначено виходячи з річного плану виробництва теплової енергії, з урахуванням розрахованої потужності, що використовується кожним агрегатом, з урахуванням часу роботи у кожному місяці. Витрати підтверджені рахунками на відшкодування.

1.2 Стаття „Прямі витрати на оплату праці” розраховані відповідно до ЗУ «Про оплату праці».  До складу прямих витрат з оплати праці включено витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу – машиністів (кочегарів) та майстрів виробничих дільниць, які розраховані виходячи з встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів). В розрахунку планованого тарифу враховано чисельність персоналу визначену згідно з затвердженим директором штатним розписом підприємства. Посадові оклади розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати встановленої ст.  ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

1.3 Стаття „Відрахування на загальнообов'язкове страхування” розрахована, виходячи з прямих витрат на оплату праці виробничого персоналу і єдиного соціального внеску у розмірі 22% відповідно до п. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

1.4 Стаття «Амортизаційні відрахування» До витрат віднесені річні амортизаційні відрахування основних засобів та інших необоротних матеріальних активів виробничого призначення. Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснений відповідно до вимог Податкового Кодексу України. Розрахунок здійснений на підставі бухгалтерських даних про балансову вартість основних засобів та планову суму амортизаційних відрахувань за податковим обліком. 
1.5 Стаття «Операційна оренда основних засобів» (оренда приміщень котелень). Витрати підтверджені договорами оренди нежитлових приміщень.
2. Стаття «Загальновиробничі витрати». Відповідно до затвердженого Порядку формування тарифів, до складу статті включено витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу та сплату єдиного соціального внеску, витрати на відрядження виробничого та загальновиробничого персоналу, поштові витрати, витрати на пожежну безпеку, МШП та запчастини, витрати на спецодяг, ПММ витрати на сплату екологічного податку, придбання "біг-бегів" для гранули, витрати на оренду загальновиробничих приміщень (складів), витрати на інтернет, ремонт і обслуговування обладнання звязку, витрати на вивезення сміття (шлаку), витрати на послуги навантажучава, витрати на опосвідчення котлів, витрати на повірку лічильників теплової енергії, витрати на ремонт обчислювача,  електродвигунів, горілки та колосників (які неможливо спланувати), витрати на страхування, витрати а послуги щодо технічного випробування й аналізування, проведення інвентаризації джерел викидів, витрати на послуги по виготовленню кошторисної документації у програмі АВК. Витрати підтверджені копіями договорів, актами виконаних робіт та рахунками.
3. Стаття «Адміністративні витрати». Відповідно до затвердженого Порядку формування тарифів, до складу адміністративних витрат включені витрати на оплату праці апарату управління, відрахування на загальнообов’язкове страхування,  витрати на МШП, ПММ та запчастини, технічне обслуговування автомобілю, оплата послуг банку, витрати на відрядження адмінперсоналу, поштові витрати (конверти, марки), витрати на оренду авто, витрати на професійне навчання та підвищення кваліфікації, амортизаційні відрахування, витрати на страхування, витрати на придбання періодичних видань, журналів, іншої літератури, витрати на обслуговування орг. та комп’ютерної технікі , витрати на доступ до електронного кабінету, витрати на канцтовари. Витрати підтверджені копіями договорів, актами виконаних робіт та рахунками.

 

Директор                                                                                 

В.Є. Думанський

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь