Легальне використання праці найманих працівників

Дата: 29.06.2022 08:30
Кількість переглядів: 523

Офіційне працевлаштування – обов’язок роботодавця!

Відповідно до ч. 1, 2 статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Право громадян на працю означає можливість кожного заробляти собі на життя працею, вільно вибирати професію чи спеціальність відповідно до своїх здібностей і бажань, реалізовувати свої бажання щодо зайняття працею за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності або самостійно забезпечувати себе роботою. Використання примусової праці законодавством забороняється. Тільки легально працевлаштований працівник має право на належну пенсію та відповідні соціальні гарантії.

Закликаємо роботодавців дотримуватися вимог трудового законодавства та легалізувати трудові відносини зі своїми працівниками у найкоротший термін щоб уникнути фінансових санкцій. Вигідніше офіційно оформити працівника, аніж, у разі виявлення незадекларованої праці, заплатити значний штраф.

Наголошуємо: працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

Шановні роботодавці!

Подбайте про своїх працівників та про їх майбутнє! Не наражайте свій бізнес на штрафи, оформлюйте трудові відносини з найманими працівниками належним чином! Використання незадекларованої праці – грубе порушення чинного законодавства.

Шановні наймані працівники!

Укладення трудового договору та запис у трудовій книжці захищають вас у разі порушення роботодавцем трудових прав, а саме: затримання виплати заробітної плати, відмови оплатити  за виконану роботу, не додержання інших зобов’язань.

Неоформленого працівника роботодавець позбавляє права на основну та додаткову відпустки, оплату лікарняного, дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, допомогу по безробіттю, гарантії на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві тощо. При цьому офіційно не працевлаштований працівник втрачає трудовий стаж. Відтак, такі громадяни позбавлені соціального захисту при досягненні пенсійного віку.

Тільки офіційно оформлена робота є гарантією соціального захисту найманих працівників, а для роботодавців – запорукою процвітання бізнесу!

Незадекларована праця – оплачувана діяльність (робота) працівника, яка офіційно не оформлена або не повністю оформлена відповідно до чинного законодавства.

Використання незадекларованої праці – грубе порушення трудового законодавства.

Кодексом законів про працю України регламентуються взаємовідносини між працівником і роботодавцем у правовому полі. Кожний найманий працівник обов’язково повинен бути належним чином оформлений на роботу відповідно до чинного законодавства.

Переваги офіційного працевлаштування для працівників:

1. Право на заробітну плату не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (у тому числі доплати за роботу в несприятливих умовах праці, за роботу в нічний та надурочний час, інші виплати);

2. Право на одержання соціальних гарантій, передбачених законодавством для найманих робітників, зокрема:

– на всі види відпусток (щорічну, додаткові, творчі, соціальні);

– на допомогу з тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

– на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана зі шкідливими умовами праці);

– на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, на одержання страхових виплат у випадку травм або професійних захворювань;

3. Право на належні, безпечні умови праці;

4. Право на отримання вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

Сьогодні на сучасних підприємствах роботодавці надають додаткові компенсації працівникам: вартість проїзду співробітника на роботу, оплата обіду, відвідування різних курсів, занять і т. д.

Переваги офіційного працевлаштування для роботодавців:

  1. Офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних людей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;

  2. Гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей та інші;

  3. Трудова дисципліна;

  4. Можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси.

Легалізація заробітної плати – соціальна захищеність кожного працюючого громадянина

Легалізація заробітної плати залишається найактуальнішим питанням сьогодення. Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок.

Багато роботодавців змушують найманих робітників працювати за невеликий розмір заробітної плати. Бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам заробітну плату в «конвертах» з якої не сплачуються податки і стахові внески. В результаті, погодившись на одержання зарплати в «конверті», більшість людей не замислюється, що свідомо обкрадає самих себе.

Виплата заробітної плати в «конверті» позбавляє працівників визначених законодавством гарантій, в тому числі головної – через несплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання достойної пенсії за віком, по інвалідності, в зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством.

Бувають випадки, що реальна заробітна плата працівника відрізняється від тієї, що відображена у відомості. Щоб не допустити цього, кожен працюючий громадянин має можливість перевірити особисті дані стосовно страхового стажу, нарахованої заробітної плати та сплачених страхових внесків, шляхом отримання інформації, що міститься на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Необхідно пам’ятати, що працівник, який оформлений на неповну ставку  отримує заробітну плату менше мінімального розміру, відповідно страховий стаж обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі та становить неповний місяць.

Отже, працевлаштування має бути офіційним, а виплата заробітної плати відповідно до законодавства – прозорою і відкритою. В іншому випадку, роботодавці позбавляють своїх працівників достойної пенсії в майбутньому та соціальної захищеності.

Шановні працівники! Вимагайте офіційного працевлаштування, не погоджуйтеся на отримання заробітної плати в «конверті», не ризикує своїм майбутнім.

Легалізація виплати заробітної плати

Керівники підприємств та суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи повинні своєчасно укладати трудові договори з найманими працівниками, вчасно виплачувати заробітну плату в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам трудового законодавства. Погоджуючись на «тіньову» зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом.

Багато роботодавців не укладають трудові договори з найманими працівниками. Виплачуючи заробітну плату неофіційно роботодавець позбавляє свого працівника права на гарантії, які передбачені колективним договором, на відпустки, на оплату листків з тимчасової втрати працездатності, на дотримання встановленої законодавством  норми тривалості робочого часу, на допомогу по безробіттю, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві, на пенсійне забезпечення.

Робота органів місцевого самоврядування щодо легалізації зайнятості населення та заробітної плати є дуже важливою і необхідною, але для вирішення цієї проблеми потрібно розуміння найманих працівників, адже лише спільними зусиллями можна досягти бажаного результату.

Просимо роботодавців зробити крок назустріч суспільству – легалізувати найманих працівників та відмовитись від виплати зарплати в «конвертах». Офіційне оформлення трудових відносин з найманими працівниками – обов’язок кожного роботодавця.

Шановні роботодавці! Пам’ятайте, що працівник, який отримує легальну заробітну плату, дбає про своє майбутнє. Сьогодні існує заробітна плата «в конвертах», але ніколи не буде існувати пенсії «в конвертах», соціального захисту «в конвертах».

Шановні громадяни! Для реалізації своїх трудових прав Ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору та видання наказу про прийняття на роботу.

Боротьба з виплатою заробітних плат у «конверті» здійснюється заради забезпечення найманим працівникам гарантованих виплат у пенсійному віці та в інших випадках, передбачених законодавством.

До уваги найманих працівників!

Незважаючи на роз’яснення в засобах масової інформації та вимоги чинного трудового законодавства, працевлаштування у правовому полі для багатьох найманих працівників є серйозною проблемою. Спілкування з роботодавцями та найманими працівниками ще раз підтвердило необхідність проведення роз’яснювальної роботи стосовно детінізації зайнятості населення.

Шановні працівники! Погоджуючись на нелегальне працевлаштування Ви втрачаєте право на:

– гарантований розмір заробітної плати, яка виплачується не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;

– оплату щорічної основної відпустки тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік;

– оплату додаткових відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами праці та відпустки за особливий характер праці;

– оплату додаткових відпусток у зв’язку з навчанням;

– оплату відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– оплату додаткової відпустки працівникам, які мають дітей;

– грошову компенсацію за всі не використані дні щорічної відпустки у разі звільнення працівника з роботи;

– оплату за роботу у нічний та надурочний час, у святкові і неробочі дні, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо;

– оплату часу простою не з вини працівника;

– суму індексації грошових доходів у зв’язку з підвищенням цін;

– компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати;

– вихідну допомогу при припиненні трудового договору;

– допомогу по безробіттю, розмір якої залежить від офіційної середньомісячної заробітної плати;

– збереження місця роботи та середньої заробітної плати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

Шановні працівники! Укладаючи трудовий договір з роботодавцем будьте розсудливими, не ризикуйте своїм майбутнім, вимагайте офіційного працевлаштування та заробітної плати, адже тільки легалізація праці та заробітної плати гарантує Вам забезпечення соціальних прав та гідну пенсію в майбутньому.

Чому незадекларована праця – це погано?

Погоджуєтеся працювати без трудового договору? Не розраховуйте на гідні умови праці та виконання роботодавцем усних домовленостей. Вас можуть необґрунтовано оштрафувати, без попередження звільнити, не оплатити дні перебування на лікарняному листку тощо.

Ви власник бізнесу і наймаєте працівників без укладення з ними трудового договору?

Будьте готові витрачати час і ресурси на навчання – досвідчені спеціалісти до вас не прийдуть або швидко знайдуть краще місце. А у разі виявлення інспекторами праці неофіційно працюючих працівників на вас можуть накласти відчутний штраф за порушення трудового законодавства.

Що таке незадекларована праця?

Багато працездатного населення України повністю або частково не декларують трудові відносини з роботодавцем.

Незадекларована праця – це оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог трудового законодавства. Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою, тіньовою, прихованою зайнятістю.

Задекларована праця це трудові і соціальні права

Працювати за трудовим договором – вигідно! Законодавство України гарантує найманим працівникам здорові та безпечні умови праці, оплачувані відпустки й лікарняні. Працівник має права та соціальні гарантії визначені законодавством України. Всього цього позбавлені незадекларовані працівники.

Які закони регулюють трудові відносини?

Кодекс законів про працю, Закон України «Про відпустки», Закон України«Про оплату праці», Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про зайнятість населення» та інші нормативно-правові акти.

Легалізація виплати заробітної плати

Легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості є одним з ключових напрямків роботи органів місцевого самоврядування.

Незважаючи на численні роз’яснення в засобах масової інформації офіційне працевлаштування залишається проблемою. Окремі роботодавці змушують робітників працювати без оформлення трудових відносин або оформляють працівників на неповний робочий час при фактичному виконані роботи протягом повного робочого дня; запроваджують певний строк випробування або стажування але не здійснюють оплату праці за цей період роботи; практикують укладення  цивільно-правових договорів з найманими працівниками.

Нелегальна зайнятість – це використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин.

Влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен усвідомлювати, що заробітна плата «в конверті» позбавляє соціальних гарантій, які гарантовані державою.

Укладення трудового договору та запис у трудовій книжці дають захист найманого працівника у разі порушення його трудових прав.

Роботодавцям слід пам’ятати, що легалізація заробітної плати – це надійний засіб залучення висококваліфікованих, порядних працівників, ефективний спосіб боротьби із конкуренцією на ринку праці.

У період карантинних обмежень діють урядові програми, завдяки яким лише офіційно працевлаштовані працівники та фізичні особи-підприємці мають змогу отримати від держати кошти, що були втрачені через пандемію. Ознайомитись з програмами підтримки бізнесу можна на сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням: https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu.

Належним чином оформлені трудові відносини можуть вважатися лише за умови, що: роботодавець уклав з працівником трудовий договір; повідомив про його працевлаштування органи державної податкової служби; офіційно і в повному розмірі виплачує працівнику заробітну плату. Працівникові гарантується захист від незаконного звільнення, він має право на допомогу у зв’язку з безробіттям, право на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань та інші гарантії.

Шановні роботодавці та наймані працівники! Не сприяйте порушенню трудового законодавства. Пам’ятайте, що нелегальна заробітна плата – це невідремонтовані дороги, недобудовані школи, холодні лікарні, неосвітлені вулиці міст. Створення належних умов праці для громадян з гідним рівнем її оплати та забезпеченням соціальних гарантій працівникам стабілізує майбутнє нашої країни.

Попереджений – значить озброєний!

Відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного трудового законодавства. Чимало роботодавців просто ігнорують вимоги законодавства в частині легального використання праці найманих працівників. Доволі часто працівники отримують заробітну плату в розмірі меншому за її мінімальний розмір, а решту – у «конвертах». Роботодавці таким чином мають змогу ухилятися від сплати податків, мінімізувати свої витрати та отримувати максимальний прибуток.

Однак, обом сторонам трудових відносин потрібно пам’ятати про «дві сторони медалі».

Працівник, отримуючи зарплату в «конверті», позбавляє себе соціальних виплат та гарантій, а відповідно не буде мати право на пенсію за віком. У нього немає права на відпустку, права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю, права на охорону праці, права на соціальне страхування тощо. Працівник, який отримує зарплатню в «конверті», виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем.

За порушення трудового законодавства встановлена адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та фінансова відповідальність. Одними із найбільш значних санкцій для бізнесу вважаються штрафи за порушення трудового законодавства.

Фінансові санкції (штрафи) визначені статтею 265 Кодексу законів про працю України, а їх сума залежать від розміру мінімальної заробітної плати, що встановлена на момент виявлення правопорушення. Зокрема, за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження.

Порушуючи вимоги трудового законодавства, роботодавці тим самим порушують права людини. Тож обов’язком кожного керівника є розуміння повноти своєї відповідальності за кожного працівника. Завданням роботодавця є забезпечення конституційних прав і свобод громадян України, зокрема шляхом легалізації заробітної плати та детінізації доходів.

В черговий раз закликаємо сторони трудових відносин поважати права і обов’язки один одного, дотримуватися вимог трудового законодавства !


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь