До уваги платників податків!

Дата: 11.09.2023 11:58
Кількість переглядів: 63

Фото без опису

Зміни, що відбулися у законодавстві, у сфері контролю за обігом підакцизних товарів (продукції), у зв’язку прийняттям Верховною Радою України Закону України 29 червня 2023 року № 3173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах»

З 27 липня 2023 року (з дня, наступного за днем опублікування) набрав чинності Закон України від 29 червня 2023 року № 3173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» (далі – Закон № 3173). Закон № 3173 вводиться в дію з 1 січня 2026 року, крім окремих його норм, які набирають чинності з 22 січня 2024 року (через 180 календарних днів з дня його опублікування), та норм, що набрали чинності та введені в дію з 26 липня 2023 року (з дня опублікування Закону № 3173).

З 1 січня 2026 року вводяться в дію норми, зокрема, щодо внесення комплексних змін до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 481), які передбачають запровадження електронної марки акцизного податку та електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка забезпечує відображення обігу товарів (продукції), що підлягають маркуванню, в Електронній системі обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на всіх етапах переміщення таких товарів (продукції) від виробника/імпортера до кінцевого споживача.

З 26 липня 2023 року (з дня опублікування Закону № 3173) набрали чинності та введені в дію такі норми:

1) зміни до підпункту 14.1.252 пункту 14.1 статті 14 Кодексу та до абзацу одинадцятого статті 1Закону № 481 в частині уточнення визначення терміну «тютюнові вироби», зокрема віднесення до тютюнових виробів інших виробів з тютюну і його замінників, а також тютюнових виробів для вдихання без горіння шляхом нагрівання;

2) в абзаці двадцять першому статті 1 Закону № 481 (у визначенні терміну «місце зберігання») слова «та тютюнових виробів» замінено словами «тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах», отже розширено перелік товарів, які повинні зберігатися у місцях зберігання, відомості про місцезнаходження яких вносяться до Єдиного державного реєстру місць зберігання;

3) зміни до частини першої статті 111 Закону № 481, якими уточнено вимогу щодо нанесення виробником або імпортером встановленої максимальної роздрібної ціни на тютюн, промислові замінники тютюну на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів;

4) змінами до статті 17 Закону № 481, якими:

у абзацах двадцять другому та двадцять п’ятому приведено у відповідність посилання на частини третю і четверту статті 15 Закону № 481 (в частині встановлення обмежень щодо реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів, а також імпорту на митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет та/або їх реалізація на митній території України лише за наявності ліцензії на право виробництва тютюнових виробів);

передбачено встановити застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів у разі:

роздрібної торгівлі за цінами, вищими максимальних роздрібних цін на тютюн, промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, встановлених виробниками/імпортерами, у розмірі 100 відсотків вартості наявних у суб’єкта господарювання товарів (продукції) але не менше 10000 гривень;

виробництва та/або зберігання, та/або транспортування, та/або реалізації фальсифікованих  рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими паперовими марками акцизного податку, у розмірі 200 відсотків вартості товару (продукції), але не менше 17000 гривень.

З 22 січня 2024 року набирають чинності та вводяться в дію норми щодо внесення таких змін:

1) до статті 225 Кодексу – запровадження оформлення податкового векселя при ввезенні виробником на митну територію України алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у споживчу тару. Порядок випуску, обігу та погашення таких податкових векселів буде встановлено Кабінетом Міністрів України (статтю доповнено новими пунктами 225.5 1 і 225.10);

2) до статті 1 та статті 21 (викладена в новій редакції) Закону № 481 – удосконалення порядку ведення Єдиного реєстру обладнання та посилення контролю за обігом тютюнової сировини:

встановлюється обов’язковість реєстрації обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;

уточнюється перелік обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, який повинен бути внесений до Єдиного реєстру обладнання, а саме:

автоматизовані машини (механізми), що призначені для:

підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини;

нарізання тютюнового листа для наступного використання у виробництві тютюнових виробів;

виробництва відновленого тютюну;

виготовлення (виробництва) сигарет, цигарок, сигарил шляхом вкладення тютюнового листа або тютюнової суміші в сигаретний папір або цигаркові гільзи, або листи тютюну з наступним формуванням таких тютюнових виробів;

пакування визначеної кількості сигарет, цигарок, сигарил у пачки відповідного формату шляхом розподілення єдиного потоку на порції визначеної кількості, вкладання таких порцій у заготовку пачки відповідного формату та фінального формування пачки з визначеною кількістю таких тютюнових виробів;

автоматизовані машини (механізми) – обладнання з електричним чи неелектричним нагріванням для обробки матеріалів шляхом зміни температури та механічні пристрої, які використовуються для промислового виробництва люлькового, нюхального, смоктального, жувального тютюну чи його замінників (нарізання, змішування, формування люлькового тютюну, махорки, тютюновмісних сумішей для кальянів, фінальне формування пачки (упаковки) тютюну чи махорки для смоктання, жування, нюхання чи вдихання без горіння шляхом нагрівання);

автоматизовані машини (механізми), призначені для нанесення марок акцизного податку на пачки відповідного формату.

уточнюється перелік інформації, яка повинна міститися у заяві на реєстрацію/виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання, та документів, які подаються до таких заяв;

встановлюється порядок знищення обладнання за заявою власника обладнання.

Крім цього передбачено, що Порядок ведення Єдиного реєстру обладнання затверджується Кабінетом Міністрів України, а форми заяв про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, затверджуються Міністерством фінансів України;

3) до статей 2, 3, 15 та 17 Закону № 481 – доповнення переліку підакцизних товарів, місця зберігання яких підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру місць зберігання, внесені такі зміни:

встановлено обов’язок внесення місць зберігання тютюнової сировини (стаття 2 Закону) та рідин, що використовуються в електронних сигаретах      (як це передбачено змінами до статей 2 та 15) до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також передбачена відповідальність за порушення таких вимог (зміни до статті 17);

передбачено, що виробництво та/або зберігання тютюнової сировини може здійснюватися лише:

суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів  (лише у разі, якщо таке місце зберігання розташоване за іншою адресою (у приміщенні), ніж місцезнаходження виробництва);

тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт;

суб’єктами господарювання, які займаються вирощуванням тютюну;

запроваджується надання суб'єкту господарювання в електронному вигляді витягу про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру (на заміну Довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру);

передбачено анулювання ліцензії у разі виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі необлікованою тютюновою сировиною, яка зберігається в місці зберігання, не внесеному до Єдиного реєстру (доповнено частину двадцять четверту статті 3);

уточнено вимоги до реєстрації / виключення з Єдиного реєстру місць зберігання спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу та алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь